O nás

Máme riešenie aj tam, kde iní zlyhali.


Je pre nás dôležité, aby sme vyriešili problém k Vašej spokojnosti. Naše služby ponúkame v rámci celého Bratislavského okresu.

Poskytujeme komplexné služby v oblasti krtkovania a čistenia kanalizácie. Dokážeme odhaliť miesto úniku vody na potrubí bez nutnosti búrania a rozbíjania steny. Využívame najmodernejšiu techniku, akou je aj monitoring kanalizácie kamerou. Práve tento spôsob je ideálny pre zistenie stavu potrubia, odhalenie nečistôt, usadenín, ako aj miesta úplného upchatia potrubia. Po jeho odstránení Vám vyhotovíme DVD záznam o priechode kanalizácie.

V rámci služieb ponúkame aj opravy revíznych šácht. Tie sú súčasťou kanalizačných sietí. Jedná sa o šachty, kde sú samospádom odvádzané splašky. V rámci šachty je možné kontrolovať rúry z vnútra. Práve tieto šachty sú často upchávané a preto je ich čistenie nutné na pravidelnej báze.