Používame najmodernejšiu techniku - vysokocitlivý detektor Hunter H2 pre lokalizáciu veľmi malých únikov vo vodovodnom alebo vykurovacom systéme. Pri použití tejto metódy je tzv. formovací plyn privedený pod tlakom do potrubia, kde prístroj pomocou sondy zistí kde dochádza k úniku. Týmto spôsobom dokážeme odhaliť miesto úniku vody bez potreby búrania alebo kopania.
S našimi strojmi vám vyriešime odčerpanie a čistenie nádrží, šácht, žľabov, dažďových vpustí, ČOV prečerpávačiek a pod.
Čistenie strešných a dažďových zvodov, kanalizačných prípojok a kanalizačných stúpačiek - ležatá kanalizácia.
Po havárii kanalizácie, vody, kúrenia zo zatopených pivničných a nebytových priestorov, z výťahových šácht a pod. Vodu odčerpáme kalovými čerpadlami, vákuovým odsávaním, priemyselnými vysávačmi.
Poskytujeme čistenie lapačov tukov v reštauráciách, väčších a menších jedální, bufetov a iných stravovacích zariadení.
V prípade upchatého potrubia vám vďaka kamere vieme presne diagnostikovať problém. Po jeho odstránení Vám vyhotovíme DVD záznam o priechode kanalizácie.
Pokiaľ vám neodteká potrubie je v ňom viac častí, kde by mohol byť problém. Zmonitorujeme ho a dodáme DVD záznam. V prípade potreby aj písomný pracovný záznam pre bytové družstvo.
V prípade, že neviete kde sa vaša kanalizácia nachádza, ponúkame vám službu lokalizácie - vyhľadávanie kanalizačného potrubia. Rovnako ako aj smer a jeho hĺbku. Lokalizovanie určujeme na základe rádiodetekcie.
Revízne šachty sú súčasťou kanalizačných sietí. Jedná sa o šachty, kde sú samospádom odvádzané splašky. V rámci šachty je možné kontrolovať rúry z vnútra. Práve tieto šachty sú často upchávané a preto je ich čistenie nutné na pravidelnej báze.
Pri monitorovaní potrubia sa často zistia hrubé nánosy, ktoré upchávajú potrubie. Sú natoľko odolné, že ich odstraňujeme pomocou frézovania. Napríklad korene v potrubí.
Jedná sa o čistenie stien potrubia od usadenín, mastnôt, tukov, štrku, blata a ílu. Čistenie kanalizácie týmto spôsobom predĺži životnosť kanalizácie.
Jedná sa o práce od malých opráv, výmenu batérií, ventilov, až po väčšie opravy a demontáže potrubia, výmeny vykurovacích telies a pod.